Az Ágoston utca 4-16-ról az egyik legfontosabb dolog amit tulajdonosként tudnunk kell, hogy az egyetlen bevételi forrása a közös költség.

A házak alatti üzletek és ingatlanok nem bérlemények  hanem magántulajdonok, a ház oldalain nincs (vagyis csak minimális az) értékesíthető hirdetési felület és a korábbi helytelen “üzletpolitikából adódóan a táv- és hírközlő multinacionális cégek nem szerelnek technikai eszközöket a házainkra.
Így bérleti díjak és egyéb bevételi források nem keletkeznek.

A közös költség összege 2011 óta nem változott!

Bejegyzés ideje: 2020.08.14.

Sokszor ismétlem még, hogy tudatosodjon. Ennek az oldalnak az elsődleges feladata egy aktív közösség kovácsolása és a benne (bennünk) található szellemi tőke kamatoztatása. Célkitűzés a közös költség emelésének elkerülése, de legalábbis minimalizálása és alternatív bevételi források keresése és megteremtése.

Közös költséget a közös tulajdonba tartozó épületrészek- és berendezések fenntartásáért, fejlesztéséért fizetünk, alapvetően a tulajdoni hányadunk szerint.

A közös költséget úgy kell felosztani, hogy abba a legfontosabb költségelemek jelenjenek meg.
Ilyen például a szemétszállítás, szemét kezelés, takarítás, karbantartások, rovarmentesítés, liftek ügyelete és karbantartása, biztosítás, kamera rendszer fenntartása, fejlesztési alap és persze munkadíjak, járulékok ..stb.
Ezen felül természetesen számtalan váratlan költséget is viselnie kell(ene). Nem sorolnám (nagyon) hosszasan, de elég ha csak a csőtöréseket említem illetve a vírus ideje alatti fertőtlenítések extra kiadásait.

FEJLESZTÉSI ALAP

Ez az összeg jelen pillanatban havonta kicsivel több mint 100.000Ft. …lenne, ha minden tulajdonos pontosan a teljes összeggel kifizetné a közös költséget.
Csak a viszonyítás kedvéért a hét ház (belső) alapterülete 25.066 négyzetméter. Ez a felület a külső kérget a tetőt sőt még az osztatlan közös tulajdonok (azaz folyósó, lépcsőház, lift…) illetve a ház gondozásában álló járda és park részt ezt nem tartalmazza.
Amennyiben csak ezzel a huszonötezer négyzetméterrel számolok jelen pillanatban a fejlesztési alap 4 Ft/nm. holott az általános 10-20Ft/nm lenne. 🙁

Kár szépíteni, a törvény ugyan már nem ír kötelezőnek előírt értéket de a “4Ft/nm” köszönő viszonyba sincs a szükséges fenntartásokkal!

Általában a lakóközösség dönti el, hogy gyűjtenek-e plusz pénzt egy elkülönített számlára (pl. felújítási számla), vagy ha aktuális a felújítás, akkor egy összegben dobják össze a szükséges pénzt, amelyek akár milliós tételek is lehetnek.

A közös költséget lakásonként a tulajdoni hányad szerint fizetjük.

A közös költség felosztásának módját a Szervezeti Működési Szabályzat (SzMSz) tartalmazza, mértékét pedig az éves költségvetés elfogadásakor határozhatjuk meg.

A közös képviselő határidő kijelölésével fizetésre szólíthatja fel a közös költség hátralékot felhalmozó tulajdonosokat. Amennyiben ez eredménytelen, fizetési meghagyást kezdeményezhet, illetve jelzáloggal terhelheti az érintett lakást, vagy helyiséget.
A közös képviselő postai felszólítását a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni még abban az esetben is, ha a hátralékban lévő tulajdonos megtagadta a levél átvételét.
A második alkalommal is sikertelenül kézbesített, „nem kereste” jelzéssel a közös képviselőhöz visszaküldött felszólítást nyolc munkanap után kézbesítettnek KELL tekinteni.
A közös képviselő a felszólító levelet az érintett lakásra, vagy a tulajdonos által korábban megadott értesítési címre köteles megküldeni. Amennyiben a tulajdonos nem adott le értesítési címet, akkor a közös képviselő a központi lakcímnyilvántartóból kérheti le a tulajdonos címét. Ennek költségét az érintett tulajdonos köteles viselni.
A közgyűlés jelzáloggal terhelheti a minimum három hónap közös költséggel tartozó tulajdonosok ingatlanját és a hozzá tartozó közös tulajdont a hátralék megfizetésének biztosítékául és idejéig.
A közgyűlés a fentiekről az összes tulajdoni hányad egyszerű többségével határoz. A közös képviselő az ügyben írásos szavazást is kezdeményezhet.

Mi történik akkor ha én nem értek egyet a közös költség mértékével és annak elemeivel?

Ebben az esetben általában két választása marad a tulajdonosnak, az első lépés, hogy elmegy az éves rendes, elszámoló közgyűlésre (ezt minden társasházban legkésőbb május 31-ig meg kell tartani) és a közös költség emelése ellen szavaz vagy kifogást emel a költségterv ellen. Ha azonban a tulajdonosok nagyobb arányban fogadják el a közös költséget illetve a költségvetést, akkor a határozat elfogadásra kerül, ezután annyit lehet még tenni, hogy a határozatok kihirdetésétől számított 60 napon belül a bíróságon megtámadja. Ezt csak akkor ha az “…jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár…” [Társasházi törvény 42 § (1)]. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a határozat végrehajtását fel kell függeszteni. Azaz a közös költséget ettől még fizetni kell. Ha a bíróság nem ad helyt a kifogásnak, akkor viszont ez egész eljárás díját az eljárást megindító személy(ek)nek kell fizetnie.

Fizetném a közös költséget, de nem tudom, hogy mikor kell illetve hogyan kell fizetni.

A közös költséget mindig tárgyhónapban kell befizetni a Társasház folyószámlájára vagy Házipénztárába, bár ezen utóbbit nem kötelező tartani. A tárgyhónapban való fizetés azt jelenti, hogy az aktuális hónap 15-ig be kell érkezni a TH számlaszámára vagy házipénztárába.

Mit tehetek ha már tetemesebb tartozásom van?

Előfordulhat, hogy valamilyen sajnálatos körülmény végett több havi elmaradás alakul (vagy alakult ki)
Fontos tudomásul venni két dolgot!
1/ Nem az intézőbizottságnak tartozik, hanem a többi tulajdonosnak. Az intézőbizottság csupán begyűjti a pénzt és abból működteti a házat. Nem csupán lehetősége van rá, hanem kötelessége a lehető leghatékonyabb eszközzel képviselni azokat a tulajdonosokat akiknek nincs tartozásuk és biztosítani a ház gazdasági stabilitását.
2/ A békés, közös megoldásra való törekvés minden szempontból olcsóbb és komfortosabb, mint a viták. Bíróságon közös költség elmaradás ügyekben eddig még soha nem nyert a hátralékkal bíró. Eredményül nem csak az elmaradást kell nagyon rövid határidőn belül rendeznie, de az esetleges sok éves kamatot és a borsos eljárási díjakat is.

Ezért a legésszerűbb jelezni kell az intézőbiztosság felé, hogy fizetési szándékunk van.
Érdemes korábban még otthon “kimatekolni”, hogy mi az a részlet fizetési ütemezés vagy fizetési mód amit egészen biztosan be is tudunk tartani és ezt előadjuk az intézőbizottság számára.
Nyilván nem nyilatkozhatok a nevükben, de szinte biztosra veszem, ha ez az ajánal az ésszerűség határán belül van, nem hosszabb 3-5 hónapnál és közben nem keletkezik újabb adósság, támogatni fogják és az ügy megoldódik.

Ha mindenki csak a lakásának négyzetméterének arányában fizeti a közös költséget, miből kerülnek finanszírozásra azok a területek, ahol nem lakik tulajdonos?

Az Ágoston utca 4-16. 25,066 négyzetméter. Ebbe beletartozik minden négyzetcentiméter ami takarítva, fűtve, világítva, védve, felújítva, …stb, van. Ebből a lakott helyek (tehát lakások) alig a 2/3-a azaz kb.: 16.000 nm.

A tulajdoni hányad (TH) az a mutató, amelyet arra használnak, hogy meghatározzák: a tulajdonosok milyen arányban vállalnak részt a közös költség viselésében.

Tehát a közös költség úgy kerül(t) megállapításra, hogy -bár a lakásunk négyzetméterével szorozzuk de) a teljes terület fenntartási díját tartalmaznia kell.

Közös költség díjai

Vízórával rendelkezők közös költségének felépítése:
162Ft/nm + 1.950Ft + 247Ft. + 372Ft
(Alapdíj + Tisztaság + Víz + Techem)
[ Részletesebben ezekről a tételekről ]

48nm = 10.350Ft.

49nm = 10.510Ft

50nm = 10.670Ft

62nm = 12.610Ft

65nm = 13.100Ft

66nm = 13.260Ft

70nm = 13.910Ft

72nm = 14.230Ft

79nm = 15.370Ft

Vízórával NEM rendelkezők közös költségének felépítése:
486Ft/nm + 1.950Ft + 372Ft
(képviseleti díj + 0,5m3 + takarítás és szemét + biztosítás + Techem)
[ Részletesebben ezekről a tételekről ]

48nm = 25.650Ft.

49nm = 26.140Ft

50nm = 26.620Ft

66nm = 34.400Ft

Hatodik emeleti műtermi lakások egyedi -megállapodás szerinti- díjat fizetnek.

Fizetési rend:

A közös költség összegének tárgyhó 15-ig kell beérkezni az intézőbizottság pénztárába vagy a társasház számlájára!

Készpénz befizetés esetén az Ágoston utca 4. házipénztárába kell befizetni az összeget.
A befizetett összegről minden esetben szigorú számadású Bevétel-Kiadási bizonylatot kapunk, amit meg kell őrizni 10 éven keresztül. Amennyiben ezt a bizonylatot nem kapjuk meg azonnal jelezni kell az intézőbizottság elnöke felé! Ne felejtsük el, hogy számonkéréskor kizárólag ezzel tudjuk bizonyítani, hogy közös költség befizetésünk rendezett.

Pénztári ügyfélfogadás:
Hétfőn és Szerdán: 09:00 – 13:00 és 13:00 – 18:00 óra között.

Banki átutalás esetén szintén a tárgyhó 15-ig KELL a számlára beérkezni az összegnek.

Átutalás adatai:
Társasház Ágoston utca 4-16
OTP Bank

11703006-20049643

Közlemény rovatba:
Ház/Emelet/Ajtó ( pl.:8/5/26 )
és -ha nem azonos feladó nevével- akkor a tulajdonos neve.

Késedelmes fizetés esetén kamat terheli, ami naponta a [ teljes tartozás x (jegybanki alapkamat x2)  / 365 ] -val kerül számításra. Tehát a fizető tulajdonosok a tartozást nem elmaradásként szavazták meg a közgyűlésen, hanem hitelként adják az elmaradónak. Továbbá az ügyintézések esetén annak értékével mint pl.: postaköltség, ügyvédi munkadíj, illetékek, perköltség, végrehajtási díj…stb. emelkedhet az összeg.

Egyéb díjak:

Beépítés (pl folyosó rész) = 760Ft/nm

Területhasználat = 1.880Ft/nm

Tábla kihelyezés = 1.200Ft /db

Tudjuk-e?!

AlapDíj: Ez a tétel magába foglalja a képviseleti díjat és annak bérterheit (azaz a befizetendő adót). Ezen felül a lift ügyeleti díjat, gondnoki bért és annak bérterhét, könyvelést a nem lakott részeknek a fűtését, világítását, Ennek a tételnek havi 100eFt értékben kellene “töltenie” a fedezeti alapot is, de sajnos a gyakorlat az, hogy a halasztást nem tűrő karbantartási munkák teljes egészében felemésztik.

Takarítás és Szemét:  Takarítás, korábbi bejegyzéseknél már részleteztem. A házon belüli és házakhoz tartozó kívüli munkák. Ezeknek sok esetben konkrét költsége van, úgymint a szemétszállítás, konténerek-,  ledobócsövek- és ledobókanalak mosása és fertőtlenítése, …a takarító vállalkozó bére és bérterhe, a gondnoki

Víz:  A ház havi szinten rengeteg vizet használ. A felmosásokhoz szükséges vízen felül az össze takarító és fertőtlenítő vállalkozó a ház vizét használja a nagynyomású rendszereihez. Ezen felül -főleg a nyári időszakban- a locsolások és a járdák portalanítsa is fogyasztja a vizet.  Ennek elmaradását először az alergiásokon vennénk észre. Értelem szerűen ez alkalmanként némileg változik a mennyiség de eléggé jól sikerült átlagolni az évek alatt. Mindenkinek egyszerűbb így átalánydíjként meghatározni és aszerint fizetni lakásonként a 1/3 köbméternyi vizet havonta.

Techem:  A radiátorokon található mérőeszköz havi leolvasási díja. Igen, a legtöbbeknek “csípi a szemét”, de korábbi személyes leolvasáskor meg senki nem szívesen engedte be a FőTáv (vagy hogy hívták akkor) munkatársait  a lakásába.

Biztosítás:  Nah, ez egy érdekes tétel. Az aktuális közös költség ugyanis nem tartalmazza. Az intézőbizottság számára a ház átvételekor kiderült, hogy egyáltalán semmiféle biztosítása nincs a háznak. Ezt tetőzte az, hogy mivel a közös költséget kellene terhelni ezzel az összeggel az akkori közgyűlés ezt nem szavazta meg. (őrület)  Minden gondolkodó ember tudja, hogy a biztosítás egy ilyen létesítménynél elengedhetetlen. Így megkötöttek egy alapbiztosítást és az összeget több mint hat éve a meglévő közös költségből gazdálkodják ki. …valahogy. A társas házunkat jelenleg az Uniqua biztosítja a kötvény száma 499-491 és Nyerges Tamás a kapcsolat tartó.

Bejegyzés írója: Czerula Attila
Bejegyzés kelte: 2019.11.09
A fent olvasható adatok a társasház részéről a közgyűlés jóváhagyását tartalmazó
2013 január 7.-i adatokat tartalmazza. (azóta közös költség- és egyéb díj emelés nem történt)

Logo_Feirat_UtcaHiirmondoja

∴ Az oldalon található képi és szöveges tartalom Czerula Attila szellemi és/vagy kreatív terméke!
Írásos egyeztetés és engedély hiányában semmiféle másolásával és idézéséhez nem járulok hozzá! ∴

Bejegyzésem forrásai továbbá a https://kozosugyek.hu/kisokos és a http://kepviselokodex.hu/blog/kozos-koltseg/ oldalak voltak, akiknek ezúton is köszönöm a segítséget és azt, hogy támogatják ezt az oldat is.


Weboldalunkon sütiket használunk! Néhány süti a weboldal helyes működéséhez szükséges, míg másokkal a kényelmesebb böngészési élményt szeretnénk biztosítani. A sütikről és az adatvédelmi szabályokról az Ön által alkalmazott eszközre vonatkozóan bővebben tájékozódhat az interneten. Amennyiben a coocky-k rögzítésével nem ért egyet lehetősége van a böngészőjében beállítani, hogy milyen sütiket engedélyez az oldal számára.
Amennyiben teljes mértékben elutasítja a cooky-k tárolását elegendő egyszerűen csak hagynia ezt az oldalt. …és teljes internetes felületet..

Vélemény a bejegyzésről:

A pozitív vélemények megerősítenek abban, hogy a küldetésem hasznos a negatívok pedig segítenek abban, hogy jobb legyen.